BİOMETRİK SİSTEMLER

Biyometri, insanın fiziksel veya davranışsal özelliklerini tanımlamada sayısallaştırmayı ifade ediyor. Yani, bir insanı bilgisayarların anlayacağı şekilde, birler ve sıfırlardan oluşan kodlar haline getirme işlemine

biyometri deniyor. Bunun için de, her insanda farklılık gösteren, parmak izi, iris ve retina şekli, yüz yapısı, el geometrisi, el yazısı ve ses gibi farklı özellikler kullanıyor. Her yöntemin kendine has avantajları

ve dezavantajları bulunduğundan, kullanılacak uygulamanın hassasiyetine ve uygulanabilirliğine bağlı olarak, kişiyi tanımak için izlenen yöntemler değişebiliyor.

 

İRİS VASITASIYLA TANIMA

PDKS İris, gözbebeğini çevreleyen dokunun renkli kısmıdır. Her bir iriste; taç, kriptler-kemerler, lifler, benekler-lekeler, çukurlar, ışınsal çizgiler ve hafif çizgiler gibi ayırt edici özellikler mevcuttur. Yapılan araştırmalara göre, bir kişiye ait irisin, bir başka kişinin irisine benzemediğini göstermiştir. İrisin güvenilir bir biyometri olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu tekniğin kullanımı kolaydır. Bu tekniğin uygulanmasında gözlükler, görüntüyü eğebileceği için, tam güvenilirlik açısından işlem sırasında kullanılmamalıdır. Koyu renkli gözlerin tanımlanması zordur, bu tip gözlerin tanımlanmasında iyi bir ışıklandırma gerekir. Bazı hastalıklar, irisin bu özelliğini bozar. Bu işlemin uygulanmasında pahalı bir kameraya ihtiyaç duyulması da maliyeti artırmaktadır.

 

RETİNA İLE TANIMA

personel takip Retina, insanoğluna bahşedilmiş ölçüm vasıtası olarak kullanılabilecek eşsiz mikro-anatomik özelliklerden biridir. Bazı araştırmacılar; retinanın, irise göre daha üstün bir biyometrik özelliğe sahip olduğu kanaatindedirler. Ferdî tanıma sistemlerinde kullanılan retina tarama sistemi, bir lâzerin gözün arkasına ısıtılması ve böylelikle retinanın damar desenlerinin ölçülmesi esasına göre çalışır. Retina oldukça güvenilir bir biyometridir. Çünkü, gözle görülmez ve kolayca taklit edilemez. Ayrıca, yaşlanma ve hastalık dışında yıpranmaz. Bununla beraber iris biyometrisi gibi tam olarak test edilmiş bir sistem değildir. Ayrıca lâzer kullanılmasından dolayı, sağlık açısından potansiyel riskler taşır, maliyeti yüksektir.
Geçmişte Darwin´in gözün mükemmelliği karşısında hayrete düşmesi ve teorisinin bu husustaki acizliğini söylemesi gibi bugün de bir çok araştırmacı, iris ve retinanın ayırıcı özelliklerindeki bu harikalıklar karşısında hayrettedir.


YÜZÜN BİOMETRİK ÖZELLİKLERİ

personel programı Her insana (tek yumurta ikizleri hariç), farklı bir yüz yapısı verilmiştir. Yüz tarama ve tanımlama sistemleriyle, yüzün karakteristikleri (diğer yüzlerden ayırt edici vasıfları) ve yüzdeki diğer organlarla münasebetleri ölçülür. Bu özellikler kullanılarak yapılan tespitler, genellikle sunî zeka gibi çalışmaları da içine alan kompleks işlemlerdir.
Yüz bilgisini elde etmek için, standart video ve termal görüntüleme teknolojileri kullanılmaktadır. Video kamera ile yüzün birtakım görüntüleri alınır. Yüzün fotoğrafı çekildikten sonra, ayırt edici bilgi noktaları haritalanır. Meselâ, gözlerin, burnun ve ağzın birbirleriyle olan konumu belirlenir ve bir bilgi deseni hazırlanır. Termal görüntüleme kamerası vasıtasıyla, yüzün altındaki kan akışının oluşturduğu ısı analiz edilir. Meydana getirilen desene göre de belirleyici bir kod oluşturulur. Termal görüntüleme kameraları, iyi aydınlatma şartına bağlı değildir, bundan dolayı karanlık ortamlarda da kullanılma avantajına sahiptir.
Yüz tarama için hızlı ve güvenilir kameralar mevcuttur. Termal görüntü; plâstik cerrahi gibi yüzde yapılan değişikliklerden etkilenmez.
Fakat yüzün pozisyonu ve yönü, doğru karar verilmesini zorlaştırır. Ancak yüz deseni ile tanımlamanın doğruluk derecesi, taklit edilebilme riski en düşük olanıdır.


SES BİYOMETRİSİ

personel kartı Ses biyometrisi, sesin zaman içindeki spektrumunun ve frekansındaki değişikliklerin belirlenmesiyle ortaya çıkmış, kişiyi tanımlamada kullanılan bir sistemdir. Ses tanımlama, şablon olarak kaydedilmiş bir sesle, algılayıcı tarafından elde edilmiş sesin eşleştirilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Sesle ferdi tanıma sisteminde, eğer kişiden önceden kaydedilmiş belirli bir ifadeyi söylemesi istenirse, doğruluk artmaktadır. Ses taramanın kullanıcılara verdiği herhangi bir rahatsızlık söz konusu değildir. Ancak, bu ölçümün doğruluğu henüz retina ve iris biyometrilerinin doğruluğuna ulaşamamıştır ve davranışlara dayalı bir biyometri olduğu için, oldukça çok çeşitliliğe sahiptir. Sesin hacmi, hızı ve kalitesindeki değişimler, tanımlamayı güçleştirir. Meselâ heyecan, korku ve üşüme durumlarında olduğu gibi. Günümüz teknolojilerinde, kaydedilmiş bir ses ile, ses tanımlama araçlarını kandırmak da mümkündür. Bundan dolayı bu tekniğin uygulanması zordur.


PARMAK İZİ

parmak izi Parmak izi, parmak ucu derisinde, göz ile görülebilen çıkıntıların meydana getirdiği şekillerdir. Dış deriye ait bu çıkıntılara, papilla veya hat denir. Parmaklarımızı dikkatlice incelersek, parmak izlerinin, birçok hattın farklı biçimlerde bir araya getirilmesiyle yapıldığını görürüz.
Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere herkes, eşsiz parmak izlerine sahiptir. Bir başka deyişle, insanların kimlikleri parmak uçlarında kodlanır. Bu kodlama sistemi, günümüzde kullanılan barkod sistemine benzetilebilir.
Derin kesik ve yaralar olmadığı sürece, parmak izlerindeki bu hatlar, insan hayatı boyunca değişmez. Parmak izlerinin bu değişmez ve herkes için farklı özellikleri (tek yumurta ikizlerinde bile bu farklılık mevcuttur), onları kimlik tespiti konusunda çok kullanılan bir özellik haline getirmiştir. Yaratıcı, parmak izlerine o kadar fazla eşsiz bilgiyi derc etmiştir ki, doğru tanımlama için parmak izinin küçük bir parçası bile yeterli olmaktadır.
Parmak izlerinin ferdi tanıma gayesiyle kullanılması fikri, 1890´lı yıllarda, Hindistan´da görev yapan İngiliz polis şefi Sir Edward Henry tarafından ortaya atılmıştır. Bu teknik günümüzde en yaygın kullanılan biyometridir.
Parmak izleri, tanımlama doğruluğu konusunda güçlü bir şablon sağlamak için yeterince karmaşıktır. Daha sağlıklı bir güvenlik isteniyorsa, birden çok parmağın izi kullanılabilir. Çünkü her parmağın izi farklı yaratılmıştır. Parmak izinin taranması, hızlıdır ve kişilere herhangi bir rahatsızlık vermez. Parmak izi tarayıcıları, kolaylıkla küçültülebilir ve düşük maliyetle çok sayıda üretilebilir. Bugün bazı ülkelerde sadece sol ve sağ işaret parmakları bile yeterli görülmektedir. Bununla beraber bazı insanların parmak izlerinin görüntülenmesi güçtür. Yeni teknolojilerle, parmak izlerinin görüntü olarak değil, kodlanarak saklanması da tercih edilebilmektedir.
Bilim ilerledikçe, biyometrik olarak kullanılabilecek insana has hususiyetler daha da artacaktır. Bu sebeple insan biyometrisi; çağın gerisinde kalmak istemeyen toplumların, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihmal etmemeleri gereken bir çalışma sahasıdır.

paradox alarm  pixord ip kamera  dsc  alarm  fujitron kamera  samsung cctv  kpsec  teknim  vitec

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Merkez:161 Sk. No: 23/A
Küçükpark - Bornova / İZMİR
Tel : +90 232 388 84 82
Fax : +90 232 373 65 05
Eposta : info@prosel.com.tr
Kroki : Kroki için tıklayınız.